ఇట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడు వాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడు (రాగం: దేవగాంధారి) (తాళం : )

ఇట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడు వాని
బట్టి తెచ్చి పొట్టనిండ బాలు వోయరే

గామిడై పారితెంచి కాగెడి వెన్నెలలోన
చేమ పూవు కడియాల చేయి పెట్టి
చీమ గుట్టెనని తన చెక్కిట గన్నీరు జార
వేమరు వాపోయే వాని వెడ్డు వెట్టరే

ముచ్చువలె వచ్చి తన ముంగ మురువుల చేయి
తచ్చెడి పెరుగులోన దగబెట్టి
నొచ్చెనని చేయిదీసి నోర నెల్ల జొల్లుగార
వొచ్చెలి వాపోవువాని నూరడించరే

ఎప్పుడు వచ్చెనో మా యిల్లు చొచ్చి పెట్టెలోని
చెప్పరాని వుంగరాల చేయి పెట్టి
అప్పడైన వేంకటాద్రి అసవాలకుడు గాన
తప్పకుండ బెట్టె (బట్టి) వాని తలకెత్తరే


Itti muddulaadi baalu daedavaadu (Raagam: daevagaamdhaari) (Taalam: )

Itti muddulaadi baalu daedavaadu vaani
Batti techchi pottanimda baalu voyarae

Gaamidai paaritemchi kaagedi vennelalona
Chaema poovu kadiyaala chaeyi petti
Cheema guttenani tana chekkita ganneeru jaara
Vaemaru vaapoyae vaani veddu vettarae

Muchchuvale vachchi tana mumga muruvula chaeyi
Tachchedi perugulona dagabetti
Nochchenani chaeyideesi nora nella jollugaara
Vochcheli vaapovuvaani nooradimcharae

Eppudu vachcheno maa yillu chochchi petteloni
Chepparaani vumgaraala chaeyi petti
Appadaina vaemkataadri asavaalakudu gaana
Tappakumda bette (batti) vaani talakettarae


బయటి లింకులు[మార్చు]

IttiMudduladubaluDedavade


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |