ఇట్టిప్రతాపము గల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట్టి ముద్దులాడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఇట్టి ముద్దులాడి బాలుడేడవాడు వాని
పట్టి తెచ్చి పొట్టనిండ పాలు వోయరే ||

కామిడై పారిదెంచి కాగెడి వెన్నలోన
చేమ పూవు కడియాల చేయి పెట్టి
చీమ గుట్టెనని చెక్కిట కన్నీరు జార
వేమరు వాపోయె వాని వెడ్డువెట్టరే ||

ముచ్చువలె వచ్చి తన ముంగిట మురువులచేయి
తచ్చెడి పెరుగులోన తగవెట్టి
నొచ్చెనని చేయిదీసి నోరినెల్ల జొల్లుగార
వొచ్చెలి వాపోవువాని నూరడించరే ||

ఎప్పుడు వచ్చెనో మా యిల్లు జొచ్చి పెట్టెలోని
చెప్పరాని వుంగరాల చేయి పెట్టి
అప్పడైన వేంకటేశుడా సపాలకుడు గాన
తప్పకుండ బెట్టెవాని తలకెత్తరే ||


iTTipratApamu gala(Raagam: ) (Taalam: )

iTTipratApamu gala Itani dAsulanella
kaTTunA karmamulu gAlibOvunA

yelami cakrAyudhuna kedurA dAnavulu
tolaga keMdu coccina daMDiMcu gAka
ila garuDa dhvajupai nekkunA viShamulu
kalagi pAri gAlipOvu gAka

gOvardhanadharunipai koluvu, nAmAyalu
vEvElu tunakalai virugunu
kEvaluDacyutu nodda kIDucUpagalavA
kAvaramai tAnE gAliki pOvugA

vIra nArasiMhunaku veravulu galavA
dUrAna gaggulakADai tolagu gAka
kOri I SrIvEMkaTESu goliciti midivO
kArukonna vagalella gAlipOvu gAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |