ఇటు గరుడని నీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను(రాగం: ) (తాళం : )

ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను
పటపట దిక్కులు బగ్గన బగిలె ||

ఎగసినగరుడని యేపున ’థా’యని
జిగిదొలకచబుకు చేసినను
నిగమాంతంబులు నిగమసంఘములు
గగనము జగములు గడ గడ వడకె ||

బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు
బెరసి నీవు కోపించినను
సరుస నిఖిలములు జర్జరితములై
తెరుపున నలుగడ దిరదిర దిరిగె ||

పల్లించిననీపసిడిగరుడనిని
కెల్లున నీ వెక్కినయపుడు
ఝల్లనె రాక్షససమితి నీమహిమ
వెల్లి మునుగుదురు వేంకటరమణా ||


iTu garuDani (Raagam: ) (Taalam: )

iTu garuDani nI vekkinanu
paTapaTa dikkulu baggana bagile

egasinagaruDani yEpuna 'ThA'yani
jigidolakacabuku cEsinanu
nigamAMtaMbulu nigamasaMGamulu
gaganamu jagamulu gaDa gaDa vaDake

birusuga garuDani pEremu dOlucu
berasi nIvu gOpiMcinanu
sarusa niKilamulu jarjaritamulai
terupuna nalugaDa diradira dirige

palliMcinanIpasiDigaruDanini
kelluna nI vekkinayapuDu
Jallane rAkShasasamiti nImahima
velli munuguduru vEMkaTaramaNA


బయటి లింకులు[మార్చు]

Itu-Garudanini---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |