ఇటువంటి దాన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇటువంటి దాన (రాగం: ) (తాళం : )

ఇటువంటి దాన నాకేటి యలుకే
గట కట తేరాగా గాదనేనా నేను ||

మాటలాడ కుండు గాని, మనసు లోపల నైతే
నాటినది తనమీద నా చిత్తము
కాటుక కన్నుల జూచి కసరుదుగాని నేను
వాటపు వలపు మీద వంతుబో లోలోనే ||

దగ్గరి రాకుందుగాని, తా నన్ను నంటినప్పుడే
వెగ్గళించి సిగ్గులెల్లా వీడ గలవే
యెగ్గువట్టి వుందుగాని, యేపాటి నవ్వించినాను
అగ్గలపు సరసము లాడుదుబో నేను ||

నివ్వెర గందితిగాని, నేడు నన్ను గూడగాను
పవ్వళించి నప్పుడే పో పరవశము
యివ్వల శ్రీ వేంకటేశుడేకతమాయ నాతోను
జవ్వన భారము చేత జడిసీబో తనువు ||


iTuvaMTi dAna (Raagam: ) (Taalam: )

iTuvaMTi dAna nAkETi yalukE
gaTa kaTa tErAgA gAdanEnA nEnu ||

mATalADa kuMDu gAni, manasu
Opala naitE | nATinadi tanamIda nA cittamu
kATuka kannula jUci kasarudugAni nEnu
vATapu valapu mIda vaMtubO lOlOnE

daggari rAkuMdugAni, tA nannu naMTinappuDE
veggaLiMci siggulellA vIDa galavE
yegguvaTTi vuMdugAni, yEpATi navviMcinAnu
aggalapu sarasamu lADudubO nEnu

nivvera gaMditigAni, nEDu nannu gUDagAnu
pavvaLiMci nappuDE pO paravaSamu
yivvala SrI vEMkaTESuDEkatamAya nAtOnu
javvana BAramu cEta jaDisIbO tanuvu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |