ఇటువంటివాడు తాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇటువంటివాడు తాను (రాగం: ) (తాళం : )

ఇటువంటివాడు తాను యెదురాడేనా నేను
చిటుకన జెప్పినట్టు సేసేనే తనకు ||

వినయము సేసే చోట వెంగెములాడగ రాదు
చనవిచ్చిన చోటును జరయరాదు
మనసొక్కటైన చోట మంకులు చూపగరాదు
ననువులు గలిగితే నమ్మకుండరాదూ ||

ప్రియము చెప్పేయప్పుడు బిగిసె ననగరాదు
క్రియగల పొందులు తగ్గించగరాదు
నయమిచ్చి మాటాడగా నవ్వక మానరాదు
దయతో దగులగాను దాగగరాదు ||

పచ్చిదేర గూడగాను పంతములుడుగరాదు
కచ్చుపెట్టి చెనకగా గాదనరాదు
ఇచ్చట శ్రీ వేంకటేశుడింతలోనే నన్నుగూడె
మెచ్చి సరస మాడగా మితిమీఱరాదు ||


iTuvaMTivADu tAnu (Raagam: ) (Taalam: )

iTuvaMTivADu tAnu yedurADEnA nEnu
ciTukana jeppinaTTu sEsEnE tanaku

vinayamu sEsE cOTa veMgemulADaga rAdu
canaviccina cOTunu jarayarAdu
manasokkaTaina cOTa maMkulu cUpagarAdu
nanuvulu galigitE nammakuMDarAdU

priyamu ceppEyappuDu bigise nanagarAdu
kriyagala poMdulu taggiMcagarAdu
nayamicci mATADagA navvaka mAnarAdu
dayatO dagulagAnu dAgagarAdu

paccidEra gUDagAnu paMtamuluDugarAdu
kaccupeTTi cenakagA gAdanarAdu
iccaTa SrI vEMkaTESuDiMtalOnE nannugUDe
mecci sarasa mADagA mitimIrxarAdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |