ఇందు నుండి మీకెడలేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందు నుండ (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందు నుండి మీకెడలేదు
సందడి సేయక చనరో మీరు ||

నాలుక శ్రీహరి నామంబున్నది
తూలుచు బారరొ దురితముల
చాలి భుజంబున చక్రంబున్న
తారిమి భవబంధములటు తొలగరో ||

అంతర్యామై హరి వున్నాడిదె
చింతలు వాయరొ చిత్తమున
వింతలు జెవులను విష్ణుకథలివిగొ
పొంత గర్మములు పోరో మీరు ||

కాపయి శ్రీ వేంకటపతి పేరిదె
నాపై నున్నది నయమునను
కోప(పు) కామాది గుణములాల మీ
రేపున కడగడ నెందైన బోరొ ||


iMdu nuMDi (Raagam: ) (Taalam: )

iMdu nuMDi mIkeDalEdu
saMdaDi sEyaka canarO mIru

nAluka SrIhari nAmaMbunnadi
tUlucu bAraro duritamula
cAli BujaMbuna cakraMbunna
tArimi BavabaMdhamulaTu tolagarO

aMtaryAmai hari vunnADide
ciMtalu vAyaro cittamuna
viMtalu jevulanu viShNukathalivigo
poMta garmamulu pOrO mIru

kApayi SrI vEMkaTapati pEride
nApai nunnadi nayamunanu
kOpa(pu) kAmAdi guNamulAla mI
rEpuna kaDagaDa neMdaina bOro


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |