ఇందులో మొదలికర్త యెవ్వడు లేడుగాబొలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందులో మొదలికర్త (రాగం: ఆహిరి) (తాళం : )

ఇందులో మొదలికర్త యెవ్వడు లేడుగాబొలు
ముందు కరివరదుడే ముఖ్యుడుగాబోలు

ఆడితిబో బహురూపా లన్ని యోనుల బుట్టి
తోడనె బ్రహ్మాదులనేదొరలెదుటా
జాడలు మెచ్చాలేరు చాలునన్న వారు లేరు
వేడుక నడవిగానేవెన్నెలాయ బ్రదుకు

అన్ని కర్మములు జేసి ఆటలో బ్రాహ్మణుడనైతి
నన్ని వేదములనేటియంగడివీధి
నన్ను జూచేవారు లేరు నవ్వేటివారు లేరు
వన్నెలసముద్రములో వానలాయ బ్రదుకు

సంసారపు నాటకసాలలో ప్రతిమనైతి
కంసారి శ్రీవేంకటపతిమాయలోన
యింసలెన్నియు దేరె నిందరు జుట్టములైరి
హంసచేతిపాలునీరునట్లాయ బ్రదుకు


Imdulo modalikarta (Raagam:aahiri ) (Taalam: )

Imdulo modalikarta yevvadu laedugaabolu
Mumdu karivaradudae mukhyudugaabolu

Aaditibo bahuroopaa lanni yonula butti
Todane brahmaadulanaedoraledutaa
Jaadalu mechchaalaeru chaalunanna vaaru laeru
Vaeduka nadavigaanaevennelaaya braduku

Anni karmamulu jaesi aatalo braahmanudanaiti
Nanni vaedamulanaetiyamgadiveedhi
Nannu joochaevaaru laeru navvaetivaaru laeru
Vannelasamudramulo vaanalaaya braduku

Samsaarapu naatakasaalalo pratimanaiti
Kamsaari sreevaemkatapatimaayalona
Yimsalenniyu daere nimdaru juttamulairi
Hamsachaetipaaluneerunatlaaya braduku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |