ఇందునుండ మీకెడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందునుండ మీకెడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందునుండ మీకెడ లేదు
సందడిసేయక చనరో మీరు ||

నాలుక శ్రీహరినామంబున్నది
తూలుచు బారరో దురితములు
చాలి భుజంబున చక్రంబున్నది
తాలిమి భవబంధము లటుదలరో ||

అంతర్యామై హరి వున్నాడిదె
చింతలు వాయరొ చిత్తమున
వింతల జెవులను విష్ణుకథ లివిగొ
పొంత గర్మములు పోరో మీరు ||

కాపయి శ్రీవేంకటపతి పేరిదె
నాపై నున్నది నయమునను
కోపపు కామాది గుణములాల మీ
రేపున కడగడ నెందైన బోరో ||


iMdunuMDa mIkeDa (Raagam: ) (Taalam: )

iMdunuMDa mIkeDa lEdu
saMdaDisEyaka canarO mIru

nAluka SrIharinAmaMbunnadi
tUlucu bArarO duritamulu
cAli BujaMbuna cakraMbunnadi
tAlimi BavabaMdhamu laTudalarO

aMtaryAmai hari vunnADide
ciMtalu vAyaro cittamuna
viMtala jevulanu viShNukatha livigo
poMta garmamulu pOrO mIru

kApayi SrIvEMkaTapati pEride
nApai nunnadi nayamunanu
kOpapu kAmAdi guNamulAla mI
rEpuna kaDagaDa neMdaina bOrO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |