ఇందరికి న భయంబులిచ్చ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందరికీ అభయంబులిచ్చు (రాగం:కాంభోజి రాగం ) (తాళం :ఏక తాళం )

ఇందరికీ అభయంబులిచ్చు చేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి !!

వెలలేని వేదములు వెదకి తెచ్చిన చేయి
చిలుకు గుబ్బలి క్రింద చేర్చు చేయి
కలికి యగు భూకాంత కౌగలించిన చేయి
వలనైన కొనగోళ్ళ వాడి చేయి !!

తనివోక బలి చేత దానమడిగిన చేయి
ఒనరంగ భూదాన మొసగు చేయి
మొనసి జలనిధి యమ్ముమొనకు దెచ్చిన చేయి
ఎనయ నాగేలు ధరియించు చేయి !!

పురసతుల మానములు పొల్లసేసిన చేయి
తురగంబు బరపెడి దొడ్డ చేయి
తిరువేంకటాచలా ధీశుడై మోక్షంబు
తెరువు ప్రాణుల కెల్ల తెలిపెడి చేయి !!


indarikI abhayambuliccu (Raagam: ) (Taalam: )

indarikI abhayambuliccu cEyi
kanduvagu manchi bangAru chEyi !!

velalEni vEdamulu vedaki teccina chEyi
chiluku gubbali kinda chErchu chEyi
kaliki yagu bhUkAnta kaugalinchina chEyi
valanaina konagOLLa vADi chEyi !!

tanivOka bali chEta dAnamaDigina chEyi
onaranga bhUdAna mosagu chEyi
monasi jalanidhi yammumonaku decchina chEyi
enaya nAgElu dhariyinchu chEyi !!

purasatula mAnamulu pollasEsina chEyi
turagambu barapeDi doDDa chEyi
tiruvEnkaTAchalA dhISuDai mOkshambu
teruvu prANula kella telipeDi chEyi !!

బయటి లింకులు[మార్చు]

Indariki-Abayambulichchu-Cheyihttp://www.esnips.com/doc/c7cadab8-828c-45b4-8de6-d42495a5b8d2/Indariki_Ragamalika_Adi
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |