ఇంతకంటే ఘనమిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతకంటే ఘనమిక (రాగం: ) (తాళం : )

ఇంతకంటే ఘనమిక లేదు
సంతత సౌఖ్యము జనార్దననుడే ||

భయ నివారణము పరమాత్ముని స్తుతి
జయ కారణ మీశ్వర చింత
అయుత పుణ్యఫల మచ్యుతుని సేవ
క్రియతో నిజమెరిగిన వారికి ||

కర్మహరము శ్రీకాంతు దరిసనము
ధర్మరాసి మాధవు శరణు
అర్మిలి సంపద లనంతుని తగులు
నిర్మలముగ పూనిన దాసులకు ||

ఆగమోక్తమీ హరికైంకర్యము
భోగము విష్ణుని పూజ ఇది
యోగము శ్రీవేంకటోత్తముని కొలువు
బాగులు నేర్చిన ప్రపన్నులకు ||


iMtakaMTE Ganamika (Raagam: ) (Taalam: )

iMtakaMTE Ganamika lEdu
saMtata sauKyamu janArdananuDE

Baya nivAraNamu paramAtmuni stuti
jaya kAraNa mISvara ciMta
ayuta puNyaPala macyutuni sEva
kriyatO nijamerigina vAriki

karmaharamu SrIkAMtu darisanamu
dharmarAsi mAdhavu SaraNu
armili saMpada lanaMtuni tagulu
nirmalamuga pUnina dAsulaku

AgamOktamI harikaiMkaryamu
BOgamu viShNuni pUja idi
yOgamu SrIvEMkaTOttamuni koluvu
bAgulu nErcina prapannulaku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |