ఇంకానేల చలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంకానేల చలము (రాగం: ) (తాళం : )

ఇంకానేల చలము యేమిసేయగలము
అంకెకు వచ్చెను అధరామ్రుత ఫలము ||

కలికి వనాలనీడగడు నీకెదురుచూడ
కులుకు నవ్వులతోడ గొప్పువీడ
చెలులెల్లా జూచేరు జిగి గొఊనిలసియాడ
బలిమి జేకొనవయ్య బత్తితోగూడ ||

సతి నీపాదాలు మెట్ట చన్నుల నీవు ముట్ట
తతి నిన్ను నిదె దిట్టతనాల దిట్ట
అతివలు సొలసేరు అంగాల జెమటదొట్ట
సతతము మెచ్చవయ్యా జాణలు చేపట్ట ||

జలజాక్శి నీపక్క సరసముల వేచొక్క
తలపోసీ దనచక్కదనాలు నిక్క
లాలి శ్రీవేంకటేశ నీలలని నీకు మొక్క
కకాలమేలు మిక్కడరతికెక్క ||


iMkAnEla chalamu (Raagam: ) (Taalam: )

iMkAnEla chalamu yEmisEyagalamu
aMkeku vachchenu adharAmruta phalamu ||

kaliki vanAlanIDagaDu nIkeduruchUDa
kuluku navvulatODa goppuvIDa
chelulellA jUchEru jigi goUnilasiyADa
balimi jEkonavayya battitOgUDa ||

sati nIpAdAlu meTTa channula nIvu muTTa
tati ninnu nide diTTatanAla diTTa
ativalu solasEru aMgAla jemaTadoTTa
satatamu mechchavayyA jANalu chEpaTTa ||

jalajAkshi nIpakka sarasamula vEchokka
talapOsI danachakkadanAlu nikka
lAli SrIvEMkaTESa nIlalani nIku mokka
kakAlamElu mikkaDaratikekka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |