ఇంకనేల వెరపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంకనేల వెరపు(రాగం: ) (తాళం : )

ఇంకనేల వెరపు యెదుటనే వున్నారము
వంకలొత్తకిక మరి వద్దువద్దు యిపుడు ||

వాపులు నీకెంచనేల వాడల గొల్లెతలకు
దేవరవు గావా తెలిసినదే
యీవలమావంక నిట్టె యేమి చూచేవు తప్పక
మోవ నాడితిమిదివో మొదలనే నేము ||

చందాలు చెప్పగనేల సతి నెత్తుక వచ్చితి
విందుకు రాజవు గావా యెరిగినదే
దిందుపడి మమ్మునేల తిట్టేవు పెదవులను
నిందవేసితి మిదివో నిన్ననే నేము ||

వెలినవ్వేల పదారువేల పెండ్లాడితివి
బలిమికాడవు గావా భావించినదే
చెలగి పులివిందల శ్రీ రంగదేవుడవని
కలసితిమిదె శ్రీ వేంకటరాయ నేము ||


iMkanEla verapu (Raagam: ) (Taalam: )

iMkanEla verapu yeduTanE vunnAramu
vaMkalottakika mari vadduvaddu yipuDu

vApulu nIkeMcanEla vADala golletalaku
dEvaravu gAvA telisinadE
yIvalamAvaMka niTTe yEmi cUcEvu tappaka
mOva nADitimidivO modalanE nEmu

caMdAlu ceppaganEla sati nettuka vacciti
viMduku rAjavu gAvA yeriginadE
diMdupaDi mammunEla tiTTEvu pedavulanu
niMdavEsiti midivO ninnanE nEmu

velinavvEla padAruvEla peMDlADitivi
balimikADavu gAvA BAviMcinadE
celagi puliviMdala SrI raMgadEvuDavani
kalasitimide SrI vEMkaTarAya nEmu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |