ఆదిమూలమే మాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆదిమూలమే మాకు (రాగం: ) (తాళం : )

ఆదిమూలమే మాకు నంగరక్ష
శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష

భూమిదేవిపతియైన పురుషోత్తముడే మాకు
భూమిపై నేడనుండినా భూమిరక్ష
ఆమనిజలధిశాయి అయిన దేవుడే మాకు
సామీప్యముందున్న జలరక్ష

మ్రోయుచు నగ్నిలో యజ్ఞమూర్తియైన దేవుడే
ఆయములు దాకకుండా నగ్నిరక్ష
వాయుసుతు నేలినట్టి వనజనాభుడే మాకు
వాయువందు కందకుండా వాయురక్ష

పాదమాకసమునకు పారజాచే విష్ణువే
గాదిలియై మాకు నాకాశరక్ష
సాధించి శ్రీవేంకటాద్రి సర్వేస్వరుడే మాకు
సాదరము మీరినట్టి సర్వరక్ష


AdimUlamE mAku (Raagam: ) (Taalam: )

AdimUlamE mAku naMgaraksha
SrIdEvuDE mAku jIvaraksha

bhUmidEvipatiyaina purushOttamuDE mAku
bhUmipai nEDanuMDinA bhUmiraksha
AmanijaladhiSAyi ayina dEVuDE mAku
sAmIpyamuMdunna jalaraksha

mrOyuchu nagnilO yaj~namUrtiyaina dEvuDE
Ayamulu dAkakuMDA nagniraksha
vAyusutu nElinaTTi vanajanAbhuDE mAku
vAyuvaMdu kaMdakuMDA vAyuraksha

pAdamAkasamunaku pArajAchE vishNuvE
gAdiliyai mAku nAkASaraksha
sAdiMchi SrIvEMkaTAdri sarwEswaruDE mAku
sAdaramu mIrinaTTi sarwarakshaఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |