ఆడరో పాడరో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆడరో పాడరో (రాగం:రామక్రియ ) (తాళం :ఆది )

ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము
వీడెము లిందరో విభవము నేడు

కమలారమణుని కళ్యాణమునకు
తమినదె గరుడాధ్వజ మెసగె
తెమలుచు మ్రోసెను దివ్యదుందుభులు
గమనించరో దివిగల దేవతలు

వెలయగ లక్ష్మీవిభుని పెండ్లికిని
బలసి అంకురార్పణ మదివో
కలగొన నిచ్చేరు గంధాక్షతలచే
చెలగి కైకొనరో శ్రీవైష్ణవులు

బడి శ్రీ వేంకటపతికి శ్రీసతికి
అడరిన తలబాలందె నదె
నడచి పరుషలు నానా ముఖముల
ముడుపులు చదువరో ముయిగా నరులు


ADarO pADarO (Raagam: ) (Taalam: )

ADarO pADarO apsarOgaNamu
vIDemu liMdarO vibhavamu nEDu

kamalAramaNuni kaLyANamunaku
taminade garuDAdhwaja mesage
temaluchu mrOsenu divyaduMdubhulu
gamaniMcharO divigala dEvatalu

velayaga lakshmIvibhuni peMDlikini
balasi aMkurArpaNa madivO
kalagona nichchEru gaMdhAkshatalachE
chelagi kaikonarO SrIvaishNavulu

baDi SrI vEMkaTapatiki SrIsatiki
aDarina talabAlaMde nade
naDachi parushalu nAnA mukhamula
muDupulu chaduvarO muyigA narulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

[ADarOpADarO_BKP]


http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-kalyanam.htmlఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |