ఆకటి వేళల అలపైన వేళల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆకటి వేళల అలపైన (రాగం: శుభపంతువరళి) (తాళం : రూపకం)

ఆకటి వేళల అలపైన వేళల
తేకువ హరినామమే దిక్కు మరి లేదు

కొఱమారియున్న వేళ కులము చెడిన వేళ
చెఱవడి వొరుల చేజిక్కినవేళ
వొఱపైన హరినామమొక్కటే గతి గాక
మఱచి తప్పిననైన మఱి లేదు తెరగు

ఆపద వచ్చిన వేళ ఆరడి బడిన వేళ
పాపపు వేళల భయపడిన వేళ
వోపినంత హరినామ మొక్కటే గతి గాక
మాపు దాకా పొరలిన మరిలేదు తెరగు

సంకెల బెట్టిన వేళ చంప బిలిచిన వేళ
అంకిలిగా నప్పుల వారాగిన వేళ
వేంకటేశు నామమే విడిపించ గతినాక
మంకు బుద్ది పొరలిన మరిలేదు తెరగు


Aakati velala alapaina (Raagam: ) (Taalam: )

Aakati velala alapaina velala
Tekuva harinaamame dikku mari ledu

Koramaariyunna vela kulamu chedina vela
Cheravadi vorula chejikkinavela
Vorapaina harinaamamokkate gati gaaka
Marachi tappinanaina mari laedu teragu

Aapada vachchina vela aaradi badina vela
Paapapu velala bhayapadina vela
Vopinamta harinaama mokkate gati gaaka
Maapu daakaa poralina mariledu teragu

Samkela bettina vela champa bilichina vela
Amkiligaa nappula vaaraagina vela
Venkatesu naamame vidipimcha gatinaaka
Mamku buddi poralina mariledu teragu


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2010/11/annamayya-samkirtanalusaranagati_18.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |