అహోబలేశ్వరుడు అఖిల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అహోబలేశ్వరుడు అఖిల (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అహోబలేశ్వరుడు అఖిల వందితుడు
మహి నితని గొలిచి మనుడిక జనులు // పల్లవి //

మూడు మూర్తులకు మూలంబీతడు
వేడి ప్రతాపపు విభుడీతడు
వాడి చక్రాయుధ వరదుండీతడు
పోణిమి పురాణ పురుషు డీతడు // అహోబలేశ్వరుడు //

అసురలకెల్ల కాలాంతకు డీతడు
వసుధ దివ్యసింహం బితడు
విసువని ఏకాంగ వీరుడీతడు
దెసల పరాత్పరతేజం బితడు // అహోబలేశ్వరుడు //

నిగిడి శ్రీవేంకట నిలయుడీతడు
బగివాయని శ్రీపతి యీతడు
సొగసి దాసులకు సులభు డీతడు
తగు ఇహపరముల దాతయు నీతడు // అహోబలేశ్వరుడు //


ahObalESvaruDu aKila (Raagam: ) (Taalam: )

ahObalESvaruDu aKila vaMdituDu
mahi nitani golici manuDika janulu

mUDu mUrtulaku mUlaMbItaDu
vEDi pratApapu viBuDItaDu
vADi cakrAyudha varaduMDItaDu
pONimi purANa puruShu DItaDu

asuralakella kAlAMtaku DItaDu
vasudha divyasiMhaM bitaDu
visuvani EkAMga vIruDItaDu
desala parAtparatEjaM bitaDu

nigiDi SrIvEMkaTa nilayuDItaDu
bagivAyani SrIpati yItaDu
sogasi dAsulaku sulaBu DItaDu
tagu ihaparamula dAtayu nItaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |