అవి యటు భావించినట్లాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అవి యటు భావించినట్లాను(రాగం: ) (తాళం : )

అవి యటు భావించినట్లాను
కవగొని యిందుకు గలగరు ఘనులు // పల్లవి //

అరయగ నేబదియక్షరములె పో
ధరలోపల నిందాస్తుతులు
సరి బురాణములు శాస్త్రవేదములు
యింపుగ పన్నియు నిండి పొడమె // అవి యటు //

వొక్కదేహమున నున్నయంగములు
పెక్కువిధములై బెరసినివి
చిక్కుల గొన్నిటి సిగ్గుల దాతురు
యెక్కువయతులకు నిన్నియు సమము // అవి యటు //

అంతరాత్మలో నంతర్యామై
బంతుల దిరిగేటిబంధువులు
చింతింప నతడే శ్రీవేంకటేశ్వరు
డింతకు గర్తని యెంతురు బుధులు // అవి యటు //


avi yaTu BAviMcinaTlAnu (Raagam: ) (Taalam: )

avi yaTu BAviMcinaTlAnu
kavagoni yiMduku galagaru Ganulu

arayaga nEbadiyakSharamule pO
dharalOpala niMdAstutulu
sari burANamulu SAstravEdamulu
yiMpuga panniyu niMDi poDame

vokkadEhamuna nunnayaMgamulu
pekkuvidhamulai berasinivi
cikkula gonniTi siggula dAturu
yekkuvayatulaku ninniyu samamu

aMtarAtmalO naMtaryAmai
baMtula dirigETibaMdhuvulu
ciMtiMpa nataDE SrIvEMkaTESvaru
DiMtaku gartani yeMturu budhulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |