అవియే పో నేడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అవియే పో నేడు (రాగం: ) (తాళం : )

అవియే పో నేడు మాతోనంటి సేసే తపములు
వివరించుకొని ఇట్టె విచ్చేయి మనవే ||

కొండల కొట్టగొనల గోరమైన తపములు
పండు బలములలోని పచ్చిమేతలు
గుండె దాకే మంత్రాల కుత్తికలో జసములు
దొండకారుణ్యాన నాడు తాజేసెగా ||

యేరులలో మునకలు యెఖ్ఖువ ఆచారాలు
ఆ రీతి మోనము తోడి యానందాలు
కోరికోరి చలివేడి కోటికోటి నేమాలు
చేరి యీ రీతి దపాలు సేసినాడుగా ||

సమ్మతించ జేసిన యాసన భేదబంధాలు
వుమ్మడి యన్యోన్యపు యోగాలు
దొమ్మి శ్రీ వేంకటపతి తొల్లి సేసె నట్లనె
రమ్మని నేడును నారతి జేసెగా ||


aviyE pO nEDu (Raagam: ) (Taalam: )

aviyE pO nEDu mAtOnaMTi sEsE tapamulu
vivariMchukoni iTTe vichchEyi manavE ||

koMDala koTTagonala gOramaina tapamulu
paMDu balamulalOni pachchimEtalu
guMDe dAkE maMtrAla kuttikalO jasamulu
doMDakAruNyAna nADu tAjEsegA ||

yErulalO munakalu yeKKuva AchArAlu
A rIti mOnamu tODi yAnaMdAlu
kOrikOri chalivEDi kOTikOTi nEmAlu
chEri yI rIti dapAlu sEsinADugA ||

sammatiMcha jEsina yAsana bhEdabaMdhAlu
vummaDi yanyOnyapu yOgAlu
dommi SrI vEMkaTapati tolli sEse naTlane
rammani nEDunu nArati jEsegA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |