అవధారు రఘుపతి అందరిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అవధారు రఘుపత (రాగం: ) (తాళం : )

అవధారు రఘుపతి అందరిని చిత్తగించు
ఇవలనుండే కొలువిదెనదె సముఖాన // పల్లవి //

రామరాఘవరామ రామచంద్రప్రభో
శ్రీమదయోధ్యాపతి సీతాపతి
ప్రేమనారదుడు పాడిపెక్కు రంభాదులాడేరు
మోమెత్తి కవులెల్ల మ్రొక్కేరదివో // అవధారు //

ఇనవంశకుల జాత ఇక్ష్వాకుకుల తిలక
ఘనదశరథసుత కౌశికప్రియ
మునులు దీవించేరు ముందట భరతుడదె
వెనకలక్ష్మణుడు సేవించె వింజామర // అవధారు //

కందువకౌసల్యాగర్భ రత్నాకర
చెందిన శ్రీవేంకటాద్రి శ్రీనివాస
సందడి కుశలవులు చదివేరు వొకవంక
చెంది నీరాజనము చెప్పరాదు రామ // అవధారు //


avadhAru raGupati (Raagam: ) (Taalam: )

avadhAru raGupati aMdarini cittagiMcu
ivalanuMDE koluvidenade samuKAna

rAmarAGavarAma rAmacaMdrapraBO
SrImadayOdhyApati sItApati
prEmanAraduDu pADipekku raMBAdulADEru
mOmetti kavulella mrokkEradivO

inavaMSakula jAta ikShvAkukula tilaka
GanadaSarathasuta kauSikapriya
munulu dIviMcEru muMdaTa BaratuDade
venakalakShmaNuDu sEviMce viMjAmara

kaMduvakausalyAgarBa ratnAkara
ceMdina SrIvEMkaTAdri SrInivAsa
saMdaDi kuSalavulu cadivEru vokavaMka
ceMdi nIrAjanamu cepparAdu rAma


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |