అవధారు దేవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అవధారు దేవ (రాగం: ) (తాళం : )

అవధారు దేవ హరికుల రామ
వివిధమై నీబంటు వెలయుచున్నాడు

అదె కలశాపుర హనుమంత రాయడు
కదనము లోన రక్కసుల గొట్టి
యెదుట నిందరి లోన నేకాంగవీరుడై
కొదలేక ప్రతాపించి కొలువైవున్నాడు

చల్లని వనాల నీడ సాగుడు కొండలలోన
వల్లెగా వేసుకొన్న వాలముతోడ
పల్లదాన వలకేలు పంతమున నెత్తుకొని
కొల్లున మంటపములో కొలువై వున్నాడు

పెక్కు పండ్ల గొలలు పిడికిట( బట్టుకొని
చక్కగా పెరిగి పెద్దజంగ చాచి
యిక్కువ శ్రీవేంకటాద్రి నిరవైన సర్వేశ
గుక్కక నీపై భక్తి( గొలువై విన్నాడు


avadhAru dEva (Raagam: ) (Taalam: )

avadhAru dEva harikula rAma
vividhamai nIbaMTu velayuchunnADu

ade kalaSApura hanumaMta rAyaDu
kadanamu lOna rakkasula goTTi
yeduTa niMdari lOna nEkAMgavIruDai
kodalEka pratApiMchi koluvaivunnADu

challani vanAla nIDa sAguDu koMDalalOna
vallegA vEsukonna vAlamutODa
palladAna valakElu paMtamuna nettukoni
kolluna maMTapamulO koluvai vunnADu

pekku paMDla golalu piDikiTa( baTTukoni
chakkagA perigi peddajaMga chAchi
yikkuva SrIvEMkaTAdri niravaina sarwESa
gukkaka nIpai bhakti( goluvai vinnADu


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |