అవధరించఁగదవయ్య అన్నిరసములు నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అవధరించఁగదవయ్య అన్నిరసములు నీవు (రాగం: ) (తాళం : )

అవధరించఁగదవయ్య అన్నిరసములు నీవు
తివురుచునబ్బెనిదె తేనెమోవిరసము // పల్లవి //

చెలియచక్కఁదనాన శృంగారరసము
వెలయ బొమజంకెనల వీరరసము
కలయు రతికాంక్షలను కరుణారసము
అలరు మైపులకలను అద్భుతరసము // అవ //

తరుణిసరసములను తగుహాస్యరసము
పరుషంపువిరహాన భయరసము
బెరయు నిబ్బరములను భీభత్సరసము
గరిమ మరుయుద్ధాన ఘనరౌద్రరసము // అవ //

వనితఆనందముల వడిశాంతరసము
ననుపుమంతనములను నవరసంబులు
యెనలేని శ్రీ వేంకటేశ నీతోఁ గూడి
దినదినవినోదాల తిరమాయ రసము // అవ //


avadhariMchagadavayya (Raagam: ) (Taalam: )


avadhariMchagadavayya annirasamulu nIvu
tivuruchunabbenide tEnemOvirasamu // pallavi //

cheliyachakkadanAna SRuMgArarasamu
velaya bomajaMkenala vIrarasamu
kalayu ratikAMkShalanu karuNArasamu
alaru maipulakalanu adbhutarasamu // ava //

taruNisarasamulanu taguhAsyarasamu
paruShaMpuvirahAna bhayarasamu
berayu nibbaramulanu bhIbhatsarasamu
garima maruyuddhAna ghanaraudrarasamu // ava //

vanitaAnaMdamula vaDiSAMtarasamu
nanupumaMtanamulanu navarasaMbulu
yenalEni SrIvEMkaTESa nItO gUDi
dinadinavinOdAla tiramAya rasamu // ava //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |