అవతారమందె నిదె అద్దమరేతిరికాడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అవతారమందె నిదె అద్దమరేతిరికాడ (రాగం: ) (తాళం : )

అవతారమందె నిదె అద్దమరేతిరికాడ
భవహరుఁడు శ్రావణబహుళాష్టమిని // పల్లవి //

వసుదేవుఁడు సేసిన పరతపముఫలము
పసల దేవకిపాలి భాగ్యరేఖ
దెసల సజ్జనులకు తిరమైన పుణ్యము
కొసరికె కంసుని గుండెదిగులు // అవ //

నందగోపుని యెదుటి నమ్మిన యైశ్వర్యము
కందువ యశోదకు కనకనిధి
ముందరి గొల్లెతలకు మోహపుఁ బాలజలధి
సందడి శిశుపాలునిసంహారము // అవ //

దేవతలమునులకు దివ్యమైన పరంజ్యోతి
భావించుదాసుల వజ్రపంజరము
శ్రీవేంకటాద్రిమీఁదఁ జెలఁగే కృష్ణుఁ డిదివో
దావతి నరకాసురు తలగుండుగండఁడు // అవ //


avatAramaMde nide addamarEtirikADa (Raagam: ) (Taalam: )

avatAramaMde nide addamarEtirikADa
bhavaharuDu SrAvaNabahuLAShTamini // pallavi //

vasudEvuDu sEsina paratapamuphalamu
pasala dEvakipAli bhAgyarEkha
desala sajjanulaku tiramaina puNyamu
kosarike kaMsuni guMDedigulu // ava //

naMdagOpuni yeduTi nammina yaiSvaryamu
kaMduva yaSOdaku kanakanidhi
muMdari golletalaku mOhapu bAlajaladhi
saMdaDi SiSupAlunisaMhAramu // ava //

dEvatalamunulaku divyamaina paraMjyOti
bhAviMchudAsula vajrapaMjaramu
SrIvEMkaTAdrimIda jelagE kRuShNu DidivO
dAvati narakAsuru talaguMDugaMDaDu // ava //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |