అలుగకువమ్మ నీ వాతనితో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలుగకువమ్మ నీ వాతనితో (రాగం: ) (తాళం : )

అలుగకువమ్మ నీ వాతనితో నెన్నఁడును
పలువేడుకలతోనె పాయకుండరమ్మా // పల్లవి //

జలధిఁ దపము సేసె సాధించెఁ బాతాళము
నెలఁత నీరమణుఁడు నీకుఁగానె
యిలవెల్లా హారించె నెనసెఁ గొండగుహల
యెలమి నిన్నిటాను నీకితవుగానె // అలు //

బాలబొమ్మచారై యుండెపగలెల్లా సాధించె
నీలీలలు దలఁచి నీకుఁగానె
తాలిమి వ్రతమువట్టి ధర్మముతోఁ గూ డుండె
పాలించి నీవుచెప్పిన పనికిఁగానె // అలు //

యెగ్గు సిగ్గుఁ జూడఁడాయె యెక్కెనుశిలాతలము
నిగ్గుల నన్నిటా మించె నీకుఁగానె
అగ్గలపు శ్రీవేంకటాద్రీశుఁడై నిలిచె
వొగ్గి నిన్నురాన మోచివుండుటకుఁగానె // అలు //

  


alugakuvamma nI vAtanitO (Raagam: ) (Taalam: )

alugakuvamma nI vAtanitO nennaDunu
paluvEDukalatOne pAyakuMDarammA // pallavi //

jaladhi dapamu sEse sAdhiMche bAtALamu
nelata nIramaNuDu nIkugAne
yilavellA hAriMche nenase goMDaguhala
yelami ninniTAnu nIkitavugAne // alu //

bAlabommachArai yuMDepagalellA sAdhiMche
nIlIalu dalachi nIkugAne
tAlimi vratamuvaTTi dharmamutO gU DuMDe
pAliMchi nIvucheppina panikigAne // alu //

yeggu siggu jUDaDAye yekkenuSilAtalamu
niggula nanniTA miMche nIkugAne
aggalapu SrIvEMkaTAdrISuDai niliche
voggi ninnurAna mOchivuMDuTakugAne // alu //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |