అలుక లేటికి రావే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలుక లేటికి రావ (రాగం: ) (తాళం : )

అలుక లేటికి రావే యాతనివద్దకి నీవు
బలిమైతే వలపులు పదనుకు వచ్చునా // పల్లవి //

సంగడి నున్న సతికి చనవులు గలుగుగాక
కంగి కడనుండితేను కలదా పొందు
చెంగటనున్న రుచులు చేరి నోరూరించుగాక
అంగడినున్న సొమ్ములు ఆసలు పుట్టించునా // అలుక //

వినయపుటింతికిని వేడుక లీడేరుగాక
పెనగుచు బిగిసితే ప్రేమపుట్టునా
తనువున బూసిన గందము చల్లనౌగాక
వనములో తరువులు వడదీర్చవోపునా // అలుక //

సేవచేసే మగువకు చేతలెల్ళా జెల్లుగాక
యీవల నొడ్డారించితే నింపు వుట్టునా
శ్రీ వేంకటేశుడిందు విచ్చేసి తానిన్నుగూడెను
పూవులు పిందెలౌగక పొల్లు వెలవెట్టునా // అలుక //


aluka lETiki rAvE (Raagam: ) (Taalam: )

aluka lETiki rAvE yAtanivaddaki nIvu
balimaitE valapulu padanuku vaccunA

saMgaDi nunna satiki canavulu galugugAka
kaMgi kaDanuMDitEnu kaladA poMdu
ceMgaTanunna ruculu cEri nOrUriMcugAka
aMgaDinunna sommulu Asalu puTTiMcunA

vinayapuTiMtikini vEDuka lIDErugAka
penagucu bigisitE prEmapuTTunA
tanuvuna bUsina gaMdamu callanaugAka
vanamulO taruvulu vaDadIrcavOpunA

sEvacEsE maguvaku cEtalelLA jellugAka
yIvala noDDAriMcitE niMpu vuTTunA
SrI vEMkaTESuDiMdu viccEsi tAninnugUDenu
pUvulu piMdelaugaka pollu velaveTTunA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |