అలవటపత్రశాయివైన రూప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలవటపత్రశాయివైన (రాగం: ) (తాళం : )

అలవటపత్రశాయివైన రూప మిట్టిదని
కొలువై పొడచూపేవా గోవిందరాజా // పల్లవి //

పడతులిద్దరిమీద బాదములు చాచుకొని
వొడికపురాజసాన నొత్తగిలి
కడలేనిజనాభికమలమున బ్రహ్మను
కొడుకుగా గంటివిదె గోవిందరాజా // అలవటపత్రశాయివైన //

సిరులసొమ్ములతోడ శేషునిపై బవళించి
సొరిది దాసుల గృప జూచుకొంటాను
పరగుదైత్యులమీద పామువిషములే నీవు
కురియించితివా గోవిందరాజా // అలవటపత్రశాయివైన //

శంకుజక్రములతోడ జాచినకరముతోడ
అంకెల శిరసుకిందిహస్తముతోడ
తెంకిని శ్రీవేంకటాద్రి దిగువతిరుపతిలో
కొంకక వరములిచ్చే గోవిందరాజా // అలవటపత్రశాయివైన //


alavaTapatraSAyivaina (Raagam: ) (Taalam: )

alavaTapatraSAyivaina rUpa miTTidani
koluvai poDacUpEvA gOviMdarAjA

paDatuliddarimIda bAdamulu cAcukoni
voDikapurAjasAna nottagili
kaDalEnijanABikamalamuna brahmanu
koDukugA gaMTivide gOviMdarAjA

sirulasommulatODa SEShunipai bavaLiMci
soridi dAsula gRupa jUcukoMTAnu
paragudaityulamIda pAmuviShamulE nIvu
kuriyiMcitivA gOviMdarAjA

SaMkujakramulatODa jAcinakaramutODa
aMkela SirasukiMdihastamutODa
teMkini SrIvEMkaTAdri diguvatirupatilO
koMkaka varamuliccE gOviMdarAjA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |