అలర చంచలమైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ (రాగం: ) (తాళం : aadi )

అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ యలవాటు చేసె నీవుయ్యాల
పలుమారు నుచ్ఛ్వాస పవనమందుండ నీ భావంబు దెలిపె నీ వుయ్యాల||

ఉదాయాస్త శైలంబు లొనర కంభములైన వుడుమండలము మోచె నుయ్యాల
అదన ఆకాశపదము అడ్డౌదూలంబైన అఖిలంబు నిండె నీ వుయ్యాల
పదిలముగ వేదములు బంగారు చేరులై పట్టి వెరపై తోచె వుయ్యాల
వదలకిటు ధర్మదేవత పీఠమై మిగుల వర్ణింప నరుదాయె వుయ్యాల||

మేలు కట్లయి మీకు మేఘమణ్డలమెల్ల మెరుగునకు మెరుగాయె వుయ్యాల
నీల శైలమువంటి నీ మేనికాంతికి నిజమైన తొడవాయె వుయ్యాల
పాలిండ్లు కదలగా పయ్యదలు రాపాడ భామినులు వడినూచు వుయ్యాల
వోలి బ్రహ్మాణ్డములు వొరగువో యని భీతి నొయ్య నొయ్యనైరి వూచిరుయ్యాల||

కమలకును భూసతికి కదలు కదలకు మిమ్ము కౌగలింపగజేసె నుయ్యాల
అమరాంగనలకు నీ హాస భావ విలాస మందంద చూపె నీ వుయ్యాల
కమలాసనాదులకు కన్నుల పండుగై గణుతింప నరుదాయె వుయ్యాల
కమనీయ మూర్తి వేంకటశైలపతి నీకు కడువేడుకై వుండె వుయ్యాల||


alara caMcalamaina AtmalaMduMDa (Raagam: ) (Taalam: )

alara caMcalamaina AtmalaMduMDa nI yalavATu cEse nIvuyyAla
palumAru nucCvAsa pavanamaMduMDa nI BavaMbu delipe nI vuyyAla

udAyAsta SailaMbu lonara kaMBamulaina vuDumaMDalamu mOce nuyyAla
adana AkASapadamu aDDaudUlaMbaina aKilaMbu niMDe nI vuyyAla
padilamuga vEdamulu baMgAru cErulai paTTi verapai tOce vuyyAla
vadalakiTu dharmadEvata pIThamai migula varNiMpa narudAye vuyyAla

mElu kaTlayi mIku mEGamaNDalamella merugunaku merugAye vuyyAla
nIla SailamuvaMTi nI mEnikAMtiki nijamaina toDavAye vuyyAla
pAliMDlu kadalagA payyadalu rApADa BAminulu vaDinUcu vuyyAla
vOli brahmANDamulu voraguvO yani BIti noyya noyyanairi vUciruyyAla

kamalakunu BUsatiki kadalu kadalaku mimmu kaugaliMpagajEse nuyyAla
amarAMganalaku nI hAsa BAva vilAsa maMdaMda cUpe nI vuyyAla
kamalAsanAdulaku kannula paMDugai gaNutiMpa narudAye vuyyAla
kamanIya mUrti vEMkaTaSailapati nIku kaDuvEDukai vuMDe vuyyAla

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |