అలరులు గురియగ నాడెనదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలరులు గురియగ నాడెనద (రాగం: శంకరాభరణం) (తాళం : )

అలరులు గురియగ నాడెనదే
అలకల గులుకుల నలమేలుమంగ // పల్లవి //

అరవిరి సొబగుల నతివలు మెచ్చగ
అర తెర మరుగున నాడె నదే
వరుసగ పూర్వదు వాళపు తిరుపుల
హరి గరగింపుచు నలమేలుమంగ // అలరులు //

మట్టపు మలపుల మట్టెలకెలపుల
తట్టెడి నడపుల దాటెనదే
పెట్టిన వజ్రపు పెండెపు దళుకులు
అట్టిట్టు చిమ్ముచు నలమేలుమంగ // అలరులు //

చిందుల పాటల శిరిపొలయాటల
అందెల మ్రోతల నాడె నదే
కందువ తిరువెంకటపతి మెచ్చగ
అందపు తిరుపుల నలమేలుమంగ // అలరులు //


Alarulu guriyaga naadenade (Raagam: samkaraabharanam) (Taalam: )

Alarulu guriyaga naadenade
Alakala gulukula nalamelumamga

Araviri sobagula nativalu mechchaga
Ara tera maruguna naade nade
Varusaga poorvadu vaalapu tirupula
Hari garagimpuchu nalamelumamga

Mattapu malapula mattelakelapula
Tattedi nadapula daatenade
Pettina vajrapu pemdepu dalukulu
Attittu chimmuchu nalamelumamga

Chimdula paatala siripolayaatala
Amdela mrotala naade nade
Kamduva tiruvenkatapati mechchaga
Amdapu tirupula nalamelumamga


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |