అలమేలుమంగనీ వభినవరూపము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలమేలుమంగనీ వభినవరూపము (రాగం: ) (తాళం : )

అలమేలుమంగనీ అభినవరూపము
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మ // పల్లవి //

గరుడాచలాధీశు ఘనవక్షముననుండి
పరమానంద సంభరతవై
నెరతనములు జూపి నిరంతరమునాథుని
హరుషింపగ జేసి తిగదవమ్మ // అలమేలుమంగనీ //

శశికిరణములకు చలువలచూపులు
విశదముగా మీద వెదజల్లుచు
రసికత పెంపున కరగించి ఎప్పుడు నీ
వశముజేసుకొంటి వల్లభునోయమ్మ // అలమేలుమంగనీ //

రట్టడి శ్రీవేంకటరాయనికి నీవు
పట్టపురాణివై పరగుచు
వట్టిమాకులిగిరించు వలపుమాటలవిభు
జట్టిగొని వురమునసతమైతివమ్మ // అలమేలుమంగనీ //


Alamelumamganee (Raagam: ) (Taalam: )

Alamelumamganee vabhinavaroopamu
Jalajaakshu kannulaku chavulichchevamma

Garudaachalaadheesu ghanavakshamunanumdi
Paramaanamda sambhiratavai
Neratanamulu joopi niramtaramunaathuni
Harushimpaga jesi tigadamma

Sasikiranamulaku chaluvalachoopulu
Visadamugaa meeda vedajalluchu
Rasikata pempuna karagimchi eppudu nee
Vasamujesukomti vallabhunoyamma

Rattadi sreevenkataraayaniki neevu
Pattapuraanivai paraguchu
Vattimaakuligirimchu valapumaatalavibhu
Jattigoni vuramunasatamaitivamma


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |