అలపు దీర్చుకోరాద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అలపు దీర్చుకోరాద (రాగం: ) (తాళం : )

అలపు దీర్చుకోరాద అన్నీనయ్యీ గని
నిలువెల్లా జెమరించి నీళ్ళు గారీని // పల్లవి //

వీడెమందుకొనరాదా వెనక విచ్చేతుగాని
బీడై నీకెమ్మోవి పిప్పిగట్టెను
చూడరాదా మమ్ముగొంత చొక్కి కన్నుమూతుగాని
ఆడ నీడా నుమ్మదాకి యలపుదేరీని // అలపు //

పాదమొత్తించుకోరాదా ప్రక్కన నవ్వుదుగాని
వీధులెల్లా దిరుగాడి విసిగినది
జూదమైనా నాడరాదా సొంట్లు సోదింతుగాని
ఆదిగొని కోరికలు అంకెకు దీసీని // అలపు //

పవళించివుండరాదా పానుపుపై నికనైనా
జవళి బులకలు మైజడిపీని
యివల శ్రీవేంకటేశ యిట్టె నన్నుగూడితివి
సవతులదేకుమీ చలమెక్కీని // అలపు //


alapu dIrcukOrAda (Raagam: ) (Taalam: )

alapu dIrcukOrAda annInayyI gani
niluvellA jemariMci nILLu gArIni

vIDemaMdukonarAdA venaka viccEtugAni
bIDai nIkemmOvi pippigaTTenu
cUDarAdA mammugoMta cokki kannumUtugAni
ADa nIDA nummadAki yalapudErIni

pAdamottiMcukOrAdA prakkana navvudugAni
vIdhulellA dirugADi visiginadi
jUdamainA nADarAdA soMTlu sOdiMtugAni
Adigoni kOrikalu aMkeku dIsIni

pavaLiMcivuMDarAdA pAnupupai nikanainA
javaLi bulakalu maijaDipIni
yivala SrIvEMkaTESa yiTTe nannugUDitivi
savatuladEkumI calamekkIni


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |