అఱిముఱి హనుమంతుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అఱిముఱి హనుమంతుడు (రాగం: ) (తాళం : )

అఱిముఱి హనుమంతుడు అట్టి బంటు
వెఱపులేని రఘువీరునికి బంటు

యేలికను దైవముగా నెంచి కొలెచేవాడే బంటు
తాలిమిగలిగినయాతడే బంటు
పాలుమాలక యేపొద్దు పనిసేయువాడే బంటు
వేళ గాచుకవుండేటి వెరవరే బంటు

తను మనోవంచన లెంతటా లేనివాడే బంటు
ధనముపట్టున శుధ్ధాత్మకుడే బంటు
అనిశము నెదురు మాటాడనివాడే బంటు
అనిమొన తిరుగనియతడే బంటు

చెప్పినట్లనే నడాచినయాతడే బంటు
తప్పులేక హితుడైనాతడే బంటు
మెప్పించుక విశ్వాసాన మెలగువాడే బంటు
యెప్పుడును ద్రోహిగాని హితుడే బంటు


a~rimu~ri hanumaMtuDu (Raagam: ) (Taalam: )

a~rimu~ri hanumaMtuDu aTTi baMTu
ve~rapulEni raghuvIruniki baMTu

yElikanu daivamugA neMchi kolechEvADE baMTu
tAlimigaliginayAtaDE baMTu
pAlumAlaka yEpoddu panisEyuvADE baMTu
vELa gAchukavuMDETi veravarE baMTu

tanu manOvaMchana leMtaTA lEnivADE baMTu
dhanamupaTTuna SudhdhAtmakuDE baMTu
aniSamu neduru mATADanivADE baMTu
animona tiruganiyataDE baMTu

cheppinaTlanE naDAchinayAtaDE baMTu
tappulEka hituDainAtaDE baMTu
meppiMchuka viSwAsAna melaguvADE baMTu
yeppuDunu drOhigAni hituDE baMTu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |