అరుదరుదు నీమాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అరుదరుదు నీమాయ (రాగం: ) (తాళం : )

అరుదరుదు నీమాయ హరిహరీ
అరసి తెలియరాదు హరిహరీ // పల్లవి //

అనంత బ్రహ్మాడములవె రోమకూపముల
అనంతములై వున్నవి హరిహరీ
పొనిగి కుంగినవొక్కభూమి నీవెత్తినది యే
మని నుతింతు నిన్ను హరిహరీ // అరుదరుదు //

పొదిగి బ్రహ్మాదులు నీబొడ్డున నేకాలము
అదివో పుట్టుచున్నారు హరిహరీ
పొదలి యీజీవుడు పుట్టించే యీసామర్ధ్యము
అదన నేమనిచెప్పే హరిహరీ // అరుదరుదు //

పావన వైకుంఠము నీపాద మూలమందున్నది
ఆవహించే భక్తిచేత హరిహరీ
శ్రీవేంకాటాద్రి మీదచేరి నీవిట్టె వుండగా
నావల వెదకనేల హరిహరీ // అరుదరుదు //


arudarudu nImAya(Raagam: ) (Taalam: )

arudarudu nImAya hariharI
arasi teliyarAdu hariharI

anaMta brahmADamulave rOmakUpamula
anaMtamulai vunnavi hariharI
ponigi kuMginavokkaBUmi nIvettinadi yE
mani nutiMtu ninnu hariharI

podigi brahmAdulu nIboDDuna nEkAlamu
adivO puTTucunnAru hariharI
podali yIjIvuDu puTTiMcE yIsAmardhyamu
adana nEmaniceppE hariharI

pAvana vaikuMThamu nIpAda mUlamaMdunnadi
AvahiMcE BakticEta hariharI
SrIvEMkATAdri mIdacEri nIviTTe vuMDagA
nAvala vedakanEla hariharI


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |