అరసినన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అరసినన్ను గాచినాతనికి (రాగం: ) (తాళం : )

అరసినన్ను గాచినాతనికి శరణు
పరము నిహము నేలే పతికిని శరణు

వేదములు దెచ్చినట్టివిభునికి శరణు
ఆదిమూలమంటే వచ్చినతనికి శరణు
యేదెసా తానైయున్న యీతనికి శరణు
శ్రీదేవి మగడైన శ్రీపతికి శరణు

అందరికి ప్రాణమైన ఆతనికి శరణు
ముందు మూడు మూర్తుల మూర్తికి శరణు
దిందుపడి దేవతల దేవునికి శరణు
అంది మిన్ను నేలనేకమైనతనికి శరణు

తానే చైతన్యమైన దైవానకు శరణు
నానా బ్రహ్మాండాలనాథునికి శరణు
ఆనుక శ్రీవేంకటాద్రి యందునుండి వరములు
దీనుల కిందరి కిచ్చే దేవునికి శరణు


arasinannu gAchinAtaniki (Raagam: ) (Taalam: )

arasinannu gAchinAtaniki SaraNu
paramu nihamu nElE patikini SaraNu

vEdamulu dechchinaTTivibhuniki SaraNu
AdimUlamaMTE vachchinataniki SaraNu
yEdesA tAnaiyunna yItaniki SaraNu
SrIdEvi magaDaina SrIpatiki Saranu

aMdariki prANamaina Ataniki SaraNu
muMdu mUDu mUrtula mUrtiki SaraNu
diMdupaDi dEvatala dEvuDiki SaraNu
aMdi minnu nElanEkamainataniki SaraNu

tAnE chaitanyamaina daivAnaku SaraNu
nAnA brahmAMDAlanAthuniki SaraNu
Anuka SrIvEMkaTAdri yaMdunuMDi varamulu
dInula kiMdari kichchE dEvuniki SaraNu

బయటి లింకులు[మార్చు]

[Arasi-Nannu-Gachina]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |