అరయశ్రావణ బహుళాష్టమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అరయశ్రావణ బహుళాష్టమి(రాగం: ) (తాళం : )

అరయశ్రావణ బహుళాష్టమి చంద్రోదయాన
సిరులతో నుదయించె శ్రీకృష్ణుడిదివో // పల్లవి //

వసుదేవుని పాలిట వర తపోధనము
యెసగి దెవకీదెవి యెదపై సొమ్ము
సురాసుర గొల్లెతల సొంపు మంగళసూత్రము
శిరులై వుదయించె శ్రీకృష్ణుడిదివో // అరయశ్రావణ //

నంద గోపుడుగన్న నమ్మిన నిధానము
పొందగు యశోదకు పూజదైవము
మందల యావులకును మంచి వజ్రపంజరము
చెంది యుదయించినాడు శ్రీకృష్ణుడిదివో // అరయశ్రావణ //

సేవ సేసే దాసుల చేతిలోని మాణికము
శ్రీవేంకటాద్రినేచిన బ్రహ్మాము
వోవరి నలమేల్మంగ నురముపై బెట్టుగొని
చేవ దేర నుదయించె శ్రీకృష్ణుడిదివో // అరయశ్రావణ //


arayaSrAvaNa bahuLAShTami(Raagam: ) (Taalam: )

arayaSrAvaNa bahuLAShTami caMdrOdayAna
sirulatO nudayiMce SrIkRuShNuDidivO

vasudEvuni pAliTa vara tapOdhanamu
yesagi devakIdevi yedapai sommu
surAsura golletala soMpu maMgaLasUtramu
Sirulai vudayiMce SrIkRuShNuDidivO

naMda gOpuDuganna nammina nidhAnamu
poMdagu yaSOdaku pUjadaivamu
maMdala yAvulakunu maMci vajrapaMjaramu
ceMdi yudayiMcinADu SrIkRuShNuDidivO

sEva sEsE dAsula cEtilOni mANikamu
SrIvEMkaTAdrinEcina brahmAmu
vOvari nalamElmaMga nuramupai beTTugoni
cEva dEra nudayiMce SrIkRuShNuDidivO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |