అయ్యో వారిభాగ్య మంతేకాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయ్యో వారిభాగ్య (రాగం: ) (తాళం : )

అయ్యో వారిభాగ్య మంతేకాక
నెయ్యపువెన్న వట్టుక నెయ్యి వెదకేరు // పల్లవి //

దేవుడు వెల్లవిరై దిక్కులెల్లా నిండుండగా
సోవల నాస్తికునకు శూన్యమై తోచు
యీవల వాన గురిసి యేరెంతబంటి వారినా
కావరపుజీవునకు గతుగతుకే // అయ్యో వారిభాగ్య //

హరి శరణంటే గాచేఅట్టియుపాయమే వుండగ
విరసానకు గర్మమే వెగాళమాయ
పరగ నరులకెల్లా బట్టపగలై యుండగా
అరయ గొన్నిజంతుల కంధకారమాయను // అయ్యో వారిభాగ్య //

యిక్కడ శ్రీవేంకటేశు డెదుటనే వుండగాను
అక్కటా మూడున కెందు ననుమానమే
మక్కువ నింతా నమృతమయమైన గోడికి
తెక్కుల దవ్వ బోయ్యేది తిప్పపెంటలే // అయ్యో వారిభాగ్య //


Ayyo vaaribhaagya (Raagam: ) (Taalam: )

Ayyo vaaribhaagya mamtekaaka
Neyyapuvenna vattuka neyyi vedakeru

Devudu vellavirai dikkulellaa nimdumdagaa
Sovala naastikunaku Soonyamai tochu
Yeevala vaana gurisi yeremtabamti vaarinaa
Kaavarapujeevunaku gatugatuke

Hari saranamte gaacheattiyupaayame vumdaga
Virasaanaku garmame vegaalamaaya
Paraga narulakellaa battapagalai yumdagaa
Araya gonnijamtula kamdhakaaramaayanu

Yikkada sreevenkatesu dedutane vumdagaanu
Akkataa mooduna kemdu nanumaaname
Makkuva nimtaa namrutamayamaina godiki
Tekkula davva boyyedi tippapemtale


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |