అయ్యో నేనేకా అన్నిటికంటె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయ్యో నేనేకా(రాగం: ధర్మవతి ) (తాళం : ఆది) (స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

అయ్యో నేనేకా అన్నిటికంటె దీలు
గయ్యాళినై వ్రిధా గర్వింతుగాని // పల్లవి //

తడిపివుదికినట్టిధౌతవస్త్రములు నా
యొడలు మోచినమీద యోగ్యము గావు
వుడివోక వనములో వొప్పైనవిరులు నే
ముడిచివేసినంతనే ముట్టరాదాయను // అయ్యో నేనేకా //

వెక్కసపురచనలవేవేలురుచులు నా
వొకనాలు కంటితేనే యోగ్యముగావు
పక్కనదేవార్హపుబరిమళ గంధములు నా
ముక్కుసోకినంతలోనే ముట్టరాదాయను // అయ్యో నేనేకా //

గగనానుండి వచ్చేగంగాజలములైన
వొగి నాగోరంటితేనె యోగ్యము గావు
నగుశ్రీవేంకటపతి నన్నే రక్షించినదాక
మొగడై యెరుకతుది ముట్టరాదాయను // అయ్యో నేనేకా //


ayyO nEnEkA (Raagam: ) (Taalam: )

ayyO nEnEkA anniTikaMTe dIlu
gayyALinai vridhA garviMtugAni

taDipivudikinaTTidhautavastramulu nA
yoDalu mOcinamIda yOgyamu gAvu
vuDivOka vanamulO voppainavirulu nE
muDicivEsinaMtanE muTTarAdAyanu

vekkasapuracanalavEvEluruculu nA
vokanAlu kaMTitEnE yOgyamugAvu
pakkanadEvArhapubarimaLa gaMdhamulu nA
mukkusOkinaMtalOnE muTTarAdAyanu

gaganAnuMDi vaccEgaMgAjalamulaina
vogi nAgOraMTitEne yOgyamu gAvu
naguSrIvEMkaTapati nannE rakShiMcinadAka
mogaDai yerukatudi muTTarAdAyanu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |