అమ్మెడి దొకటి అసిమలోదొకటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అమ్మెడి దొకటి (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అమ్మెడి దొకటి అసిమలోదొకటి
బిమ్మిటి నిందేటిపెద్దలమయ్యా // పల్లవి //

సంగము మానక శాంతియు గలుగదు
సంగలంపటము సంసారము
యెంగిలిదేహం బింతకు మూలము
బెంగల మిందేటిపెద్దలమయ్యా // అమ్మెడి//

కోరికె లుడుగక కోపం బుడుగదు
కోరకుండ దిక్కువమనసు
క్రూరత్వమునకు కుదువ యీబ్రదుకు
పేరడి నేమిటిపెద్దలమయ్యా // అమ్మెడి//

ఫలము లందితే బంధము వీడదు
ఫలములో తగులు ప్రపంచము
యిలలో శ్రీవేంకటేశుదాసులము
పిలువగ నేమిటిపెద్దలమయ్యా // అమ్మెడి//


ammeDi dokaTi (Raagam: ) (Taalam: )

ammeDi dokaTi asimalOdokaTi
bimmiTi niMdETipeddalamayyA

saMgamu mAnaka SAMtiyu galugadu
saMgalaMpaTamu saMsAramu
yeMgilidEhaM biMtaku mUlamu
beMgala miMdETipeddalamayyA

kOrike luDugaka kOpaM buDugadu
kOrakuMDa dikkuvamanasu
krUratvamunaku kuduva yIbraduku
pEraDi nEmiTipeddalamayyA

Palamu laMditE baMdhamu vIDadu
PalamulO tagulu prapaMcamu
yilalO SrIvEMkaTESudAsulamu
piluvaga nEmiTipeddalamayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |