అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్మంగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Govinda7.jpg
అమ్మమ్మ ఏమమ్మ (రాగం: భైరవి ) (తాళం :తిశ్రం )

అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్మంగ నాంచారమ్మ
తమ్మియింట నలరుకొమ్మ ఓయమ్మ // పల్లవి //

నీరిలోన తల్లడించి నీకే తలవంచీ
నీరికింద పులకించీ నీరమణుండు
గోరికొన చెమరించీ కోపమే పచరించీ
సారెకు నీయలుక ఇట్టె చాలించవమ్మ // అమ్మమ్మ ఏమమ్మ //

నీకుగానే చెయ్యిచాచీ నిండాకోపమురేచీ
మేకొని నీవిరహాన మేను వెంచీని
ఈకడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచీ
ఆకు మడిచియ్యనైన ఆనతియ్యవమ్మా // అమ్మమ్మ ఏమమ్మ //

చక్కదనములె పెంచీ సకలము గాదలంచి
నిక్కపు వేంకటేశుడు నీకే పొంచీని
మక్కువతో అలమేల్మంగ నాంచారమ్మ
అక్కున నాతని నిట్టే అలరించవమ్మ // అమ్మమ్మ ఏమమ్మ //


ammamma Emamma (Raagam: ) (Taalam: )

ammamma Emamma alamElmaMga nAMcAramma
tammiyiMTa nalarukomma Oyamma

nIrilOna tallaDiMcE nIkE talavaMcI
nIrikiMda pulakiMcI nIramaNuMDu
gOrikona cemariMcI kOpamE pacariMcI
sAreku nIyaluka iTTe cAliMcavamma

nIkugAnE ceyyicAcI niMDAkOpamurEcI
mEkoni nIvirahAna mEnu veMcIni
IkaDAkaDi satula hRudayamE perarEcI
Aku maDiciyyanaina AnatiyyavammA

cakkadanamule peMcI sakalamu gAladaMci
nikkapu vEMkaTESuDu nIkE poMcIni
makkuvatO alamElmaMga nAMcAramma
akkuna nAtani niTTE alariMcavamma

బయటి లింకులు[మార్చు]

AmmammaEmamma

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |