అమీదినిజసుఖ మరయలేము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అమీదినిజసుఖ మరయలేము (రాగం: ) (తాళం : )

అమీదినిజసుఖ మరయలేము
పామరపుచాయలకే భ్రమసితిమయ్యా // పల్లవి //

మనసున బాలు దాగి మదియించివున్నట్టు
ననిచి గిలిగింతకు నవ్వినయట్టు
ననిచి గిలిగింతకు నవ్వినయట్టు
యెనసి సంసారసుఖ మిది నిజము సేసుక
తనివోది యిందులోనే తడబడేమయ్యా // అమీదినిజసుఖ //

బొమ్మలాట నిజమటా బూచి చూచి మెచ్చినట్టు
తెమ్మగా శివమాడి తా దేఅరైనట్టు
కిమ్ముల యీజన్మదు కిందుమీదు నేఱక
పమ్మి భోగములనేతెప్పల దేలేమయ్యా // అమీదినిజసుఖ //

బాలులు యిసుకగుళ్ళు పస గట్టు కాడినట్టు
వీలి వెఱ్రివాడు గంతువేసినయట్టు
మేలిమి శ్రీవేంకటేశ మిమ్ము గొలువక నేము
కాల మూరకే యిన్నాళ్ళు గడపితిమయ్యా // అమీదినిజసుఖ //


Ameedinijasukha marayalemu (Raagam: ) (Taalam: )

Ameedinijasukha marayalemu
Paamarapuchaayalake bhramasitimayyaa

Manasuna baalu daagi madiyimchivunnattu
Nanichi giligimtaku navvinayattu
Nanichi giligimtaku navvinayattu
Yenasi samsaarasukha midi nijamu sesuka
Tanivodi yimdulone tadabademayyaa

Bommalaata nijamataa boochi choochi mechchinattu
Temmagaa sivamaadi taa dearainattu
Kimmula yeejanmadu kimdumeedu neraka
Pammi bhogamulaneteppala delemayyaa

Baalulu yisukagullu pasa gattu kaadinattu
Veeli verrivaadu gamtuvesinayattu
Melimi sreevenkatesa mimmu goluvaka nemu
Kaala moorake yinnaallu gadapitimayyaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |