అమరాంగనలదె ఆడేరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అమరాంగనలదె ఆడేరు(రాగం: ) (తాళం : )

అమరాంగనలదె ఆడేరు
ప్రమదంబుననదె పాడేరు

గరుడవాహనుడు కనక రథముపై
ఇరవుగ వీధుల నేగేని
సురలును మునులును సొంపుగ మోకులు
తెరలిచి తెరలిచి తీసేరు

ఇలధరుడదివో ఇంధ్రరథముపై
కెలయుచు దిక్కులు గెలిచీని
బలు శేషాదులు బ్రహ్మశివాదులు
చెలగి సేవలటు సేసేరు

అలమేల్మంగతో నటు శ్రీవేంకట
నిలయుడరదమున నెగడేని
నలుగడ ముక్తులు నారదాదులును
పొలుపు మీరకడు పొగడేరు


Amaraamganalade aaderu (Raagam: ) (Taalam: )

Amaraamganalade aaderu
Pramadambunanade paaderu

Garudavaahanudu kanaka rathamupai
Iravuga veedhula negeni
Suralunu munulunu sompuga mokulu
Teralichi teralichi teeseru

Iladharudadivo imdhrarathamupai
Kelayuchu dikkulu gelicheeni
Balu Seshaadulu brahmasivaadulu
Chelagi sevalatu seseru

Alamelmamgato natu sreevenkata
Nilayudaradamuna negadeni
Nalugada muktulu naaradaadulunu
Polupu meerakadu pogaderu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |