అభయదాయకుడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అభయదాయకుడ (రాగం: భొళీరామక్రియ ) (తాళం : ఆది )

అభయదాయకుడ వదె నీవేగతి
ఇభరక్షకా నన్నిపుడు కావవే || పల్లవి ||

భయహరదైత్యేయ భంజనకేశవ
జయజయ నృసింహ సర్వేశ్వరా
నియతము మాకిదె నీపాదములే గతి
క్రియగా మమ్మేలి కింకలుడుపవే ||అభయ||

బంధవిమోచన పాపవినాశన
సింధురవరదా శ్రితరక్షా
కంధర వర్ణుడ గతి నీనామమె
అంధకారముల నణచి మనుపవే ||అభయ||

దైవశిఖామణి తతచక్రాయుధ
శ్రీవేంకటగిరి శ్రీరమణా
సావధాన నీశరణ్యమే గతి
వేవేలకు నా విన్నపమిదియే ||అభయ||


aBayadAyakuDa (Raagam: ) (Taalam: )

aBayadAyakuDa vade nIvEgati
iBarakShaka nannipuDu kAvavE

ca|| BayahAradaityEya BaMjanakESava
jayajaya nRusiMha sarvESvarA
niyatamu mAkide nIpAdamulE gati
kriyagA mammEli kiMkaluDupavE

ca|| baMdhavimOcana pApavinASana
siMdhuravaradA SritarakShaka
kaMdhara varNuDa gati nInAmame
aMdhakAramula naNaci manupavE

ca|| daivaSiKAmaNi tatacakrAyudha
SrIvEMkaTagiri SrIramaNA
sAvadhAna nISaraNyamE gati
vEvElaku nA vinnapamidiyE

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |