అప్పులేని సంసార మైనపాటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అప్పులేని సంసార (రాగం: ) (తాళం : )

అప్పులేని సంసార మైనపాటే చాలు
తప్పులేని జీతమొక్క తారమైన జాలు // పల్లవి //

కంతలేని గుడిసొక్క గంపంతైన జాలు
చింతలేని యంబలొక్క చేరెడే చాలు
జంతగాని తరుణి యేజాతైన నాదె చాలు
వింతలేని సంపదొక్క వీసమే చాలు // అప్పులేని //

తిట్టులేని బ్రదుకొక్క దినమైన నదే చాలు
ముట్టులేని కూడొక్క ముద్దడే చాలు
గుట్టుచెడి మనుకంటే కొంచెపు మేలైన చాలు
వట్టిజాలి బడుకంటే వచ్చినంతే చాలు // అప్పులేని //

లంపటపడని మేలు లవలేసమే చాలు
రొంపికంబమౌకంటె రోయుటే చాలు
రంపపు గోరికకంటే రతి వేంకటపతి
పంపున నాతని జేరే భవమే చాలు // అప్పులేని //


appulEni saMsAra (Raagam: ) (Taalam: )

appulEni saMsAra mainapATE cAlu
tappulEni jItamokka tAramaina jAlu

kaMtalEni guDisokka gaMpaMtaina jAlu
ciMtalEni yaMbalokka cEreDE cAlu
jaMtagAni taruNi yEjAtaina nAde cAlu
viMtalEni saMpadokka vIsamE cAlu

tiTTulEni bradukokka dinamaina nadE cAlu
muTTulEni kUDokka muddaDE cAlu
guTTuceDi manukaMTE koMcepu mElaina cAlu
vaTTijaali baDukaMTE vaccinaMtE cAlu

laMpaTapaDani mElu lavalEsamE cAlu
roMpikaMbamaukaMTe rOyuTE cAlu
raMpapu gOrikakaMTE rati vEMkaTapati
paMpuna nAtani jErE BavamE cAlu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |