అప్పులవారే అందరును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అప్పులవారే అందరును (రాగం: ) (తాళం : )

అప్పులవారే అందరును
కప్పగ దిప్పగ గర్తలు వేరీ // పల్లవి //

ఎక్కడ చూచిన నీ ప్రపంచమున
జిక్కులు సిలుగులు జింతలునే
దిక్కెవ్వరు ఈతిదీపులలో
దిక్కుముక్కులకు దేవుడేగాక // అప్పులవారే //

ఏది తలంచిన నేకాలంబును
సూదుల మూటల సుఖము లివి
కాదన నౌనన గడ గనిపించగ
పోదికాడు తలపున గల డొకడే // అప్పులవారే //

ఎన్నడు వీడీ నెప్పుడు వాసీ
బన్నిన తమ తమ బంధములు
ఉన్నతి సేయగ వొప్పులు నెరపగ
వెన్నుడు వేంకట విభుడే కలడు // అప్పులవారే //


appulavArE aMdarunu (Raagam: ) (Taalam: )

appulavArE aMdarunu
kappaga dippaga gartalu vErI

ekkaDa cUcina nI prapaMcamuna
jikkulu silugulu jiMtalunE
dikkevvaru ItidIpulalO
dikkumukkulaku dEvuDEgAka

Edi talaMcina nEkAlaMbunu
sUdula mUTala suKamu livi
kAdana naunana gaDa ganipiMcaga
pOdikADu talapuna gala DokaDE

ennaDu vIDI neppuDu vAsI
bannina tama tama baMdhamulu
unnati sEyaga voppulu nerapaga
vennuDu vEMkaTa viBuDE kalaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |