అప్పుడెట్టుండెనో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అప్పుడెట్టుండెనో (రాగం: ) (తాళం : )

అప్పుడెట్టుండెనో చిత్తమయ్యో యెఱగనైతి
చెప్పుడుమాటలకే నే జేరనైతిగా

కొసరికొసరి నీపై కోపమున నుంటిగాని
అసమిచ్చి నీతో మాటలాడనైతిగా
పసలేని సిగ్గుతోడి పంతాననే వుంటిగాని
ముసిముసి నవ్వు మోవి మోపనైతిగా

విరహపు కాకల నావిసుపే చూపితిగాని
సరిబిల్చితే నూకొన జాలనైతిగా
వరుసవంతులకై నే వాదులాడితి గాని
మురిపేన మొక్కితే నే మొక్కనైతిగా

వేగమే నీవు గూడితే వెస భ్రమసితిగాని
చేగలనీమేను పచ్చిసేయనైతిగా
భోగపు శ్రీవేంకటేశ పోట్లదొరతిలోన
నీగతి చెన్నుడవైతే నెనసితిగా


appuDeTTuMDenO (Raagam: ) (Taalam: )

appuDeTTuMDenO chittamayyO ye~raganaiti
cheppuDumATalakE nE jEranaitigA

kosarikosari nIpai kOpamuna nuMTigAni
asamichchi nItO mATalADanaitigA
pasalEni siggutODi paMtAnanE vuMTigAni
musimusi navvu mOvi mOpanaitigA

virahapu kAkala nAvisupE chUpitigAni
saribilchitE nUkona jAlanaitigA
varusavaMtulakai nE vAdulADiti gAni
muripEna mokkitE nE mokkanaitigA

vEgamE nIvu gUDitE vesa bhramasitigAni
chEgalanImEnu pachchisEyanaitigA
bhOgapu SrIvEMkaTESa pOTladoratilOna
nIgati chennuDavaitE nenasitigA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |