అప్పడు దైవాలరాయ డాదిమూలమీతడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అప్పడు దైవాలరాయ (రాగమ్: శంకరాభరణం) (తాలమ్: )

అప్పడు దైవాలరాయ డాదిమూలమీతడు
యిప్పు డిట్టిమహినుల నెక్కుడాయ నీతడు // పల్లవి //

చేకొని తొలికొలితే చేసినపన్నీరు కాపు
జోక గాలువలై సొరిది జార
సైకపునీలాద్రినుండి జలజలబారేటి
కేకలసెలయేరులరీతి నున్న దిదివో // అప్పడు //

తెప్పలుగా గుప్పినట్టితెల్లనికప్పురకాపు
చిప్పిలుచు వెన్నెలలై చిందగాను
పుప్పొడిదోగినకల్ప భూజము నిలుచున్న
చొప్పున నున్నాడిదివో సొంపులు మీరుచును // అప్పడు //

పొందుగ నంతటిమీద జూసినపునుగుకాపు
కందువ మాణిక్యముల గనియైనట్టు
అంది శ్రీవేంకటేశ్వరు కదె యలమేలుమంగ
చెంది యరత గట్టగా శ్రీవిభుడై నిలిచె // అప్పడు //


Appadu daivaalaraaya (Raagam: Samkaraabharanam) (Taalam: )

Appadu daivaalaraaya daadimoolameetadu
Yippu dittiahinula nekkudaaya neetadu

Chekoni tolikolite chesinapanneeru kaapu
Joka gaaluvalai soridi jaara
Saikapuneelaadrinumdi jalajalabaareti
Kekalaselayerulareeti nunna didivo

Teppalugaa guppinattitellanikappurakaapu
Chippiluchu vennelalai chimdagaanu
Puppodidoginakalpa bhoojamu niluchunna
Choppuna nunnaadidivo sompulu meeruchunu

Pomduga namtatimeeda joosinapunugukaapu
Kanduva maanikyamula ganiyainattu
Amdi sreevenkatesvaru kade yalamelumanga
Chendi yarata gattagaa sreevibhudai niliche


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |