అపరాధిని నేనైనాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అపరాధిని నేనైనాను (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అపరాధిని నే నై నాను
కృపగలవారికిఁ గపటము లేదు // పల్లవి //

సనాతనా అచ్యుతా సర్వేశ్వరా
అనాదికారణ అనంతా
జనార్దనా అచల సకలలోకేశ్వరా
నిను మరచియున్నాఁడ ననుఁ దెలుపవయా // అపరాధిని //

పురాణపురుషా పురుషోత్తమా
చరాచరాత్మక జగదీశా
పరాత్పరా హరి బ్రహ్మాండనాయకా
యిరవు నీవేయట యెఱిఁగించఁగదే // అపరాధిని //

దేవోత్తమా శశిదినకరనయనా
పావనచరితా పరమాత్మా
శ్రీవేంకటేశా జీవాంతరంగా
సేవకుఁడను బుధ్ధిచెప్పఁగవలయు // అపరాధిని //


Aparaadhini nenainaanu (Raagam: ) (Taalam: )

aparAdhini nE nai nAnu
kRupagalavAriki gapaTamu lEdu // pallavi //

sanAtanA achyutA sarvESvarA
anAdikAraNa anaMtA
janArdanA achala sakalalOkESvarA
ninu marachiyunnADa nanu delupavayA // apa //

purANapuruShA puruShOttamA
charAcharAtmaka jagadISA
parAtparA hari brahmAMDanAyakA
yiravu nIvEyaTa ye~rigiMchagadE // apa //

dEvOttamA SaSidinakaranayanA
pAvanacharitA paramAtmA
SrIvEMkaTESA jIvAMtaraMgA
sEvakuDanu budhdhicheppagavalayu // apa //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |