అన నింకే మున్నది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన నింకే మున్నది (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన నింకే మున్నది అలుగ నేమున్నది
కనుగొనలనే చూచి కరగుట గాక // పల్లవి //

నవ్వూ నవ్వా జెల్లును నాలి సెయ జెల్లు నీకు
రవ్వగా నే మోహించి రాపైన యందుకు
యెవ్వరితో దగవూ లిక నాడే నేను
జవ్వనాన నొంటి నేను జడియుట గాక // అన నింకే //

బిగియూ నమరునూ బీరాలు నమరునూ
తగవు లెంచక నిన్ను దగ్గరిన యందుకు
జగడమూ జెల్లదూ సాదించ జెల్లదూ
మొగమోటమున నేనే ములుగుట గాక // అన నింకే //

సరసము దక్కెనూ చనవెలా నెక్కెనూ
మరగి నీ కౌగిట నేను మఱచిన యందుకు
తెరయెత్త బనిలేదు దిష్టము శ్రీ వేంకటేశ
సరుగ నీ రతిజిక్కి సత మౌట గాక // అన నింకే //


ana niMkE munnadi (Raagam: ) (Taalam: )

ana niMkE munnadi aluga nEmunnadi
kanugonalanE cUci karaguTa gAka

navvU navvA jellunu nAli seya jellu nIku
ravvagA nE mOhiMci rApaina yaMduku
yevvaritO dagavU lika nADE nEnu
javvanAna noMTi nEnu jaDiyuTa gAka

bigiyU namarunU bIrAlu namarunU
tagavu leMcaka ninnu daggarina yaMduku
jagaDamU jelladU sAdiMca jelladU
mogamOTamuna nEnE muluguTa gAka

sarasamu dakkenU canavelA nekkenU
maragi nI kaugiTa nEnu marxacina yaMduku
terayetta banilEdu diShTamu SrI vEMkaTESa
saruga nI ratijikki sata mauTa gAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |