అన్ని మంత్రములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్ని మంత్రములు (రాగం: ) (తాళం: )

అన్ని మంత్రములు ఇందె ఆవహించెను
వెన్నతో నాకు గలిగె వేంకటేశు మంత్రము

నారదుడు జపియించె నారాయణ మంత్రము
చేరె ప్రహ్లాదుడు నారసింహ మంత్రము
కోరి విభీషణుడు చేకొనె రామ మంత్రము
వేరెనాకు గలిగె వేంకటేశు మంత్రము

రంగగు వాసుదేవ మంత్రము ధృవుండు జపించె
అంగవించె కృష్ణ మంత్రము అర్జునుడు
ముంగిట విష్ణు మంత్రము మొగిశుకుడు పఠించె
వింగడమై నాకు నబ్బె వేంకటేశు మంత్రము

ఇన్ని మంత్రముల కెల్ల ఇందిరనాథుడె గుఱి
పన్నిన దిదియే పరబ్రహ్మ మంత్రము
నన్ను గావగలిగేబో నాకు గురుడియ్యగాను
వెన్నెల వంటిది శ్రీవేంకటేశు మంత్రము


anni mantramulu (Raagam: ) (Taalam: )

anni mantramulu iMde aavahiMchenu
vennatO naaku galige venkatesu mantramu

naaraduDu japiyiMche naaraayaNa maMtramu
chere prahlaaduDu naarasiMha maMtramu
kOri vibheeshaNuDu chekone raama maMtramu
verenaaku galige venkatesu maMtramu

raMgagu vaasudeva maMtramu dhRvuMDu japiMche
aMgaviMche kRishNa maMtramu arjunuDu
muMgiTa vishNu maMtramu mogiSukuDu paThiMche
viMgaDamai naaku nabbe venkatesu maMtramu

inni maMtramula kella iMdiranaathuDe gu~ri
pannina didiye parabrahma maMtramu
nannu gaavagaligebO naaku guruDiyyagaanu
vennela vaMTidi Sreevenkatesu maMtramu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |