అన్నివిభవముల అతడితడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నివిభవముల అతడితడు (రాగమ్: రీతిగౌళ) (తాలమ్: ఆది)

అన్నివిభవముల అతడితడు
కన్నులువేవేలు గల ఘనుడితడు // పల్లవి //

వేదాంత కోటుల విభుడితడు
నాదబ్రహ్మపు నడుమితడు
ఆదియంత్యముల కరుదితడు
శ్రీదేవుడు సరసిజనాభుడితడు // పల్లవి //

భవములణచు యదుపతి యితడు
భువనము లన్నిటికి పొడ వితడు
దివికి దివమైన తిరమితడు
పవనసుతు నేలిన పతి యితడు // పల్లవి //

గరుడుని మీదటి ఘనుడితడు
సిరు లిందరి కిచ్చే చెలువితడు
తిరు వేంకట నగము దేవుడితడు
పరమ పదమునకు ప్రభువితడు // పల్లవి //


anniviBavamula ataDitaDu(Raagam: ) (Taalam: )

anniviBavamula ataDitaDu
kannuluvEvElu galaGanuDu

vEdAMta kOTulaviBuDu itaDu
nAdabrahmapu naDumitaDu
AdiyaMtyamula karuditaDu
dEvuDu sarasija nABuDu itaDu

BavamulaNacu yadupati yitaDu
Buvanamu lanniTiki poDa vitaDu
diviki divamaina tiramitadu
pavanasutu nElina pati yitaDu

garuDuni mIdaTi GanuDitaDu
siru laMdari kiccE celu vitaDu
tiru vEMkaTa nagamu dEvu DitaDu
parama padamunaku praBu vitaDu

బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2012/01/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_08.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |