అన్నిట నేరుపరిగా అలమేలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిట నేరుపరిగా (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అన్నిట నేరుపరిగా అలమేలు మంగ నీకు
చిన్నచిన్న ముద్దులనే విడిపించెను // పల్లవి //

చనవు మెరసి నిన్ను సారెసారె చేరుకుని
మనసు దనియ నాపె మాటలాడెను
కనుసన్న చూపులనె కప్పుర విడెములిచ్చె
దనువు దనియ నీపై తలబాలు వోసెను // చనవు //

పన్నుగడ తొడనే పానుపు చేరువనే
కన్నులు దనియగ దగ్గర నిలచెను
మన్ననలు దైవార మచ్చికలు పెడరేచి
విన్నవీనుల దనియ విన్నపాలు సేసెను // చనవు //

మాగిన మోవి యిచ్చి మనసు గరచి యిట్టే
కౌగిలి దనియ నీకు కప్పె పయ్యెద
వీగక శ్రీ వేంకటేశు వెలది గూడితివిట్టె
రాగి వయసి దనియ రతి కేళి సేసెను // చనవు //


anniTa nEruparigA (Raagam: ) (Taalam: )

alamElu maMga nIku
cinnacinna muddulanE viDipiMcenu

canavu merasi ninnu sAresAre cErukuni
manasu daniya nApe mATalADenu
kanusanna cUpulane kappura viDemulicce
danuvu daniya nIpai talabAlu vOsenu

pannugaDa toDanE pAnupu cEruvanE
kannulu daniyaga daggara nilacenu
mannanalu daivAra maccikalu peDarEci
vinnavInula daniya vinnapAlu sEsenu

mAgina mOvi yicci manasu garaci yiTTE
kaugili daniya nIku kappe payyeda
vIgaka SrI vEMkaTESu veladi gUDitiviTTe
rAgi vayasi daniya rati kELi sEsenu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |