అన్నిటికి నొడయుడవైనశ్రీపతివి నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నిటికి నొడయుడవైనశ్రీపతివ (రాగమ్: శ్రీరాగం) (తాలమ్: )

అన్నిటికి నొడయుడవైనశ్రీపతివి నీవు
యెన్నరాదు మాబలగ మెంచుకో మాపౌజు // పల్లవి //

జ్ఞానేంద్రియము లైదు శరీరిలొపల
ఆనక కర్మేంద్రియము లైదు
తానకపుకామక్రోధాలవర్గములారు
యీనెలవు పంచభూతా లెంచు మాపౌజు // అన్నిటికి //

తప్పని గుణాలు మూడు తనువికారములారు
అప్పటి మనోబుద్ద్యహంకారాలు
వుప్పతిల్లువిషయము లుడివోని వొకాయిదు
యిప్పటి మించేకోపము యెంచుకో మాపౌజు // అన్నిటికి //

ఆకలి దప్పియును మానావమానములును
సోకినశీతోష్ణాలు సుఖదు:ఖాలు
మూకగమికాడ నేను మొక్కెద శ్రీవేంకటేశ
యేకటారగడసేవా నెంచుకో మాపౌజు // అన్నిటికి //


Annitiki nodayudavainasreepativi (Raagam: Sreeraagam) (Taalam: )

Annitiki nodayudavainasreepativi neevu
Yennaraadu maabalaga memuko maapauju

Gyaanendriyamu laidu sareerilopala
Aanaka karmemdriyamu laidu
Taanakapukaamakrodhaalavargamulaaru
Yeenelavu pamchabhootaa lenchu maapauju

Tappani gunaalu moodu tanuvikaaramulaaru
Appati manobuddyahamkaaraalu
Vuppatilluvishayamu ludivoni vokaayidu
Yippati mimchekopamu yemchuko maapauju

Aakali dappiyunu maanaavamaanamulunu
Sokinaseetoshnaalu sukhadu:khaalu
Mookagamikaada nenu mokkeda sreevenkatesa
Yekataaragadasevaa nenchuko maapauju

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |